Comptes auditats

La Fundación Lealtad, una organització independent i no lucrativa, realitza periòdicament una avaluacióPallassos Sense Fronteres sobre el grau de cumpliment dels Principis de Transparència i Bones Pràctiques d'acord amb la informació suministrada voluntàriament per l'organització. Aquí pots descarregar el certificat d'avaluació.

Dit això, Pallassos Sense Fronteres obté i renova cada any el segell d'ONG acreditada per la Fundación Lealtad. 

 

Dona amb confiança


A continuació, pots descarregar els comptes auditats dels següents anys: 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022