NEPAL

El Nepal és un dels països més vulnerables d'Àsia, on un quart de la seva població viu per sota del llindar de la pobresa. Els estralls causats pels terratrèmols de 2015 ha agreujat encara més la situació.

Com apunta UNICEF, hi ha importants disparitats dins del país per riquesa, regió, idioma, educació, casta, origen ètnic, gènere, edat, discapacitat i ingressos. Els infants i joves, que formen el 40% de la població, són els més afectats per aquestes desigualtats. A més d'estar exposats al matrimoni i treball infantil, així com al tràfic de menors.

El projecte té el propòsit de contribuir al benestar emocional de la infància al Nepal, a través de les gires d'espectacles.

Les gires són finançades amb recursos propis de PSF.

Fes possible aquest projecte, posant el teu granet de sorra:

Botó DONA

NEPAL 2023